Szkoła Podstawowa w Skarlinie

 

Nawigacja

SKS KÓŁKO MATEMATYCZNE

Koła zainteresowań

KÓŁKO MATEMATYCZNE

   

     W roku szkolnym 2014/2015 Kółko Matematyczne skupia uczniów klasy VI. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a prowadzi je mgr SABINA KŁOSOWSKA.                                                                          
                 

Na zajęciach uczniowie zainteresowani  matematyką pogłębiają swoją wiedzę, rozwiązują nietypowe zadania i zagadki matematyczne oraz przygotowują się do konkursów.

 

 Główne cele zajęć:
* aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,

* rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
* kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia, 

* kształtowanie umiejętności właściwych technik uczenia się,
* przyzwyczajanie do wytrwałości, do pokonywania trudności,
* uczenie uważnego analizowania treści zadania i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku,
* stosowanie symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu zadań,
* korzystanie z informacji za pomocą tabel i wykresów,
* wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych,
* rozwijanie umiejętności czytania i tworzenia tekstów w stylu matematycznym,
* kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki,
* kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem, tolerancji wobec innych,
* przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad matematycznych.

             

Zorganizowane zostały również zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy VI.

„Jeśli słyszę to zapamiętam.

Jeśli widzę to pamiętam.

Jeśli robię to rozumiem.”

                             Konfucjusz

     Zgodnie z naszym hasłem, na zajęciach uczniowie podejmują różne działania, aktywnie poszukują rozwiązań i przełamują strach przed matematyką.

 

<<POWTÓRKI Z MATEMATYKI>>

 

Główne cele zajęć wyrównawczych:

·        aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych  pomysłów,
·        rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
·        kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia,

·        kształtowanie umiejętności właściwych technik uczenia się,
·        przyzwyczajanie do wytrwałości, do pokonywania trudności,
·        uczenie uważnego analizowania treści zadania i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku,
·        stosowanie symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu zadań,
·        korzystanie z informacji za pomocą tabel i wykresów,
·        wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych ,
·        rozwijanie umiejętności czytania i tworzenia tekstów w stylu matematycznym,
·        kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki,
·        kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności,    krytycyzmu, stałego korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem, tolerancji wobec innych,
·        przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej,
·        praca na podstawie sytuacji związanych z innymi przedmiotami nauczania,
·        rozwijanie wyobraźni matematycznej,
·        tworzenie możliwości uczenia się, odkrywanie i tworzenie „własnej” matematyki,
·        praca w indywidualnym tempie,
·        wykorzystanie tekstów „sterujących” samodzielną pracę uczniów,
·        ciągłe powracanie i utrwalanie różnych wiadomości,

·        obserwacja pracy poszczególnych uczniów, ich aktywności i zaangażowania,
·        organizowanie pracy indywidualnej i w grupach.