Szkoła Podstawowa w Skarlinie

 

Nawigacja

KÓŁKO EKO SKS ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE KÓŁKO MATEMATYCZNE KOŁO INFORMATYCZNE

Koła zainteresowań

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE

ZAJĘCIA MUZYCZNO - RYTMICZNE

Zajęcia muzyczno –rytmiczne  odbywają  się w oddziale przedszkolnym w każdy poniedziałek i środę. Trwają jedną godzinę.

                                    

 

Spotkania te mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
- rozwijanie słuchu muzycznego,
- kształcenie poczucia rytmu,
- poprawne śpiewanie piosenek,
- poprawne i estetyczne poruszanie się,
- wspólne muzykowanie,
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

 


Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:
- kształtowanie społecznych postaw i zachowań,
- nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie,
- rozwijanie silnej woli,
- budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków,
- wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności,
- kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności.


Formy i rodzaje zajęć muzycznych:
- śpiew,
- zabawy ruchowe przy muzyce,
- taniec,

- ćwiczenia rytmiczne i wykorzystujące elementy dynamiki,
- gra na instrumentach perkusyjnych.

 

Zajęcia prowadzi mgr Ewa Januszewska.