Szkoła Podstawowa w Skarlinie

 

Nawigacja

KÓŁKO EKO SKS KÓŁKO MATEMATYCZNE

Koła zainteresowań

     Koło Ekologiczne - EKO istnieje w naszej szkole już 15 lat. Podstawowym celem jego działalności jest  rozwijanie wrażliwości uczniów na problemy środowiska oraz  poczucia odpowiedzialności za stan środowiska  najbliższej okolicy. Ważne jest też kształtowanie proekologicznych nawyków w życiu codziennym i poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych  okolic Skarlina. Zadaniem koła jest również pokazanie uczniom obszarów chronionych, położonych na terenie naszej gminy lub w najbliższym jej sąsiedztwie oraz  poznawanie gatunków roślin i zwierząt chronionych na naszym terenie.

    Poprzez różnorodne działania badamy stan środowiska najbliższej okolicy i gromadzimy, klasyfikujemy oraz opisujemy  materiały oraz wyniki naszych badań. W ramach zajęć kółka mieszczą się następujące działania;

- wycieczki rowerowe, autokarowe oraz piesze po okolicy

- zajęcia w terenie (badanie stanu środowiska)

- organizowanie apeli o tematyce ekologicznej oraz akcji ekologicznych na terenie szkoły

                         

Akcje "Sprzątanie Świata" i jej uczestnicy


- udział uczniów w projektach ekologicznych organizowanych przez różne organizacje mające podobne cele działania

Konkursy z okazji Dnia Ziemi

- redagowanie gazetek ściennych oraz wykonywanie wystawek dotyczących ochrony środowiska w naszej okolicy

- udział uczniów w festynach, konkursach i spotkaniach o tematyce ekologicznej organizowanych na terenie naszej gminy

  


Konkursy ekologiczne


- sporządzanie dokumentacji fotograficznej ciekawych obiektów przyrodniczych oraz zielników roślin na lekcje przyrody

- organizowanie konkursów np. plastycznych, fotograficznych o tematyce ekologicznej na terenie naszej szkoły

- określanie czystości powietrza za pomocą skali porostowej

- systematyczne dokarmianie ptaków i zwierząt leśnych w okresie zimowym

- dokumentowanie negatywnych zmian w przyrodzie powstałych na skutek działalności człowieka

- organizowanie spotkań ekologicznych dla klas I-III

- projektowanie kart zielnika

- posługiwanie się przewodnikiem do oznaczania roślin i zwierząt

Członkowie koła brali udział w akcjach ekologicznych o zasięgu lokalnym oraz krajowym. W roku 2004 braliśmy udział w programie ekologicznym „Szkoła-Centrum Poznania i Działania w Środowisku”. Cały program był organizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Wykonaliśmy projekt skweru w centrum Skarlina. Dzieci nazwały ten projekt „Zielony skwer”. Co prawda nasz projekt nie wygrał, ale otrzymaliśmy dużo materiałów do pracy w kółku EKO oraz zaproszenie na sympozjum w Płocku.

Przez 5 lat prowadziliśmy monitoring czystości wód rzeki Skarlanki. Badania te były częścią projektu Czysta Wisła i Rzeki Przymorza. Kiedy działanie projektu zostało zawieszone, kontynuowaliśmy nasze badania.

W ramach zajęć kółka realizujemy hasła szkolnego programu edukacji regionalnej  Moje miejsce na Ziemi”.

Od wielu lat uczniowie biorą udział w festynach, spotkaniach, konkursach oraz podchodach ekologicznych w Tylicach, Gaju, Bratianie, Nowym Mieście.

W tym roku pojawił się też Konkurs Wiedzy o Lesie organizowany przez szkołę w Lipinkach.

Dzieci biorące udział w tych spotkaniach mogą sprawdzić i skonfrontować swoją wiedzę nabytą na zajęciach koła EKO ze stanem wiedzy dzieci z innych szkół.

W ramach tych spotkań odwiedziliśmy wszystkie parki krajobrazowe i większość rezerwatów przyrody na naszym terenie. Uczniowie brali udział w zajęciach na ścieżkach ekologicznych. Zajęcia te były prowadzone przez pracowników parków.

Członkowie koła przygotowują imprezy szkolne. Są to: coroczna akcja  „Sprzątanie Świata” oraz Dzień Ziemi.

Dzień Ziemi jest to impreza dla całej szkoły. Towarzyszą jej różne działania, najczęściej z dziedziny ekologii. Były już pokazy mody, krzyżówki, rebusy, konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, wycieczki, tory przeszkód, sadzenie drzew, kwiatów, spotkania z gośćmi.

Spotkania ekologiczne z okazji Dnia Ziemi

Zawsze są również działania na rzecz Ziemi. Najczęściej jest to sprzątanie terenu wsi, dróg dojazdowych do wsi oraz brzegu Jeziora Skarlińskiego.

Podczas zajęć w terenie gromadzimy okazy roślin, wykonujemy zielniki, makiety, plansze dotyczące różnych ekosystemów pomocne na lekcjach przyrody. Corocznie prowadzimy obserwacje i hodowle roślin. Sporządzamy preparaty mikroskopowe w oparciu o materiał hodowany lub roślinny.

 Prowadzimy również dokumentację fotograficzną okazów flory i fauny oraz fotografujemy formy polodowcowe na naszym terenie.  

Łucja Paturalska – opiekun koła EKO