Szkoła Podstawowa w Skarlinie

 

Nawigacja

O SAMORZĄDZIE SKŁAD SAMORZĄDU PLAN PRACY

Samorząd Szkolny

O SAMORZĄDZIE

    


O SAMORZĄDZIE...
 
Samorząd Szkolny reprezentuje uczniów Szkoły Podstawowej w Skarlinie. Jest wybierany zawsze w czerwcu przez brać szkolną. Wcześniej odbywa się kampania reklamowa, podczas której kandydaci do samorządu na tablicy ogłoszeń przedstawiają w formie plakatów wyborczych plany swoich działań na rzecz szkoły i uczniów. Po wyborach członkowie nowego samorządu wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, skarbnika oraz członków.

     We wrześniu samorząd tworzy plan pracy na cały rok szkolny i później pracuje według niego. Znajdują się w nim konkursy, plebiscyty i imprezy szkolne. W sumie w czasie roku szkolnego samorząd zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w około 20 imprezach.
     Od 1 września 2000 roku opiekunem Samorządu Szkolnego przy Szkole Podstawowej w Skarlinie jest Pani GRAŻYNA JONOWSKA.

 

  

Coroczna akcja "GROSZ DO GROSZA"

                                                                                                 

 

        
W maju zbieramy karmę dla bezdomnych psów i kotów
 
 
 
W styczniu nasi wolontariusze prowadzą kwestę na rzecz WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 
 
          
W kwietniu pani Grażyna Jonowska, opiekunka Samorządu Szkolnego organizuje GMINNY KONKURS KARAOKE