Szkoła Podstawowa w Skarlinie

 

Nawigacja

ŚWIETLICA SZKOLNA ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA

      W roku szkolnym 2010/2011 opieką świetlicy objętych jest 44 uczniów dojeżdżających z klas „0” – VI.

  
Cele edukacyjno – wychowawcze:

  • zapewnienie uczniom dowożonym, opieki po zajęciach lekcyjnych.

  • kształtowanie u uczniów kultury osobistej i właściwych zachowań w grupie rówieśniczej.

  • rozwijanie zainteresowań i rozbudzanie aktywności uczniów poprzez organizowanie zajęć:

sportowych,

plastycznych,

czytelniczych,

komputerowych,

gier i zabaw.

  • organizowanie pomocy w nauce oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej

     

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące.

Opiekę nad dziećmi w świetlicy,

w godzinach 11:40 – 13:30

sprawują:

Elżbieta Baranowska i Adrian Ziółkowski.