Szkoła Podstawowa w Skarlinie

 

Nawigacja

Rada Rodziców

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARLINIE

 

Zarząd Rady Rodziców

Pani ŻANETA LUBNAU - przewodnicząca

Pani DOROTA ZENTARSKA - zastępca przewodniczącej

Pani MAGDALENA ZGLIŃSKA - sekretarz

Pani JOLANTA JAMROŻY - skarbnik

Pani KATARZYNA WÓJCIK - członek

Pani DOROTA MADOŃ - członek

Pani ANITA GRZYWACZ - członek 

 

Komisja Rewizyjna

Pan MONIKA WIŚNIEWSKA - przewodnicząca

Pani DOROTA ZABŁOCKA - zastępca przewodniczącej

Pani JUSTYNA DOMŻALSKA - członek 

TRÓJKI KLASOWE 

 

oddział przedszkolny

1.Pani BARBARA MAGIEREK

2. Pani ANIKA MÓWIŃSKA

3. Pan LESZEK ZABŁOCKI   

klasa I

1.Pani JUSTYNA DOMŻALSKA

2.Pani DOROTA KAMIŃSKA 

3.Pani ANITA GRZYWACZ 

klasa II

1.Pani MAGDALENA ZGLIŃSKA

2.Pani BARBARA TOPOLEWSKA

3.Pani MONIKA WIŚNIEWSKA

klasa III

1.Pani ANNA LEWANDOWSKA

2.Pani ŻANETA LUBNAU

3.Pan ANDRZEJ GODZIŃSKI

klasa IV

1.Pani DOROTA ZENTARSKA

2.Pani MARIOLA ZGLIŃSKA

3.Pani DOROTA ZABŁOCKA

klasa V

1.Pani URSZULA GÓRKA

2.Pani KATARZYNA WÓJCIK

3.Pani MAŁGORZATA KAMIŃSKA

klasa VI

1.Pani HANNA KENDZIORSKA

2.Pani DOROTA MADOŃ

3.Pani EWA OSTROWSKA